top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船    STARFISHER 260 cabin  / $250,000.00 

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度          7.48
闊度       2.98 m
物料          玻璃纖維
顏色           白
 原產地       葡萄牙
所在地        香港
下水年份     2014年
引擎           Mercruiser petrol inboard 238.72 (kw)
發電機     
載客量    ​  8人
設備
頭房、廁所、電錨、花灑、GPS 地台去水 基本設備。
bottom of page