top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船   Salpa 20.5  / $250,000.00                       

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度     6.20 米
闊度     2.25 米
物料      玻璃纖維
顏色       白, 紅
 原產地     意大利
所在地      香港
下水年份    2010
引擎          104.44kw“ Suzuki” Petrol/ outboard X 1
發電機     
載客量        7
設備
 1 房,1廁所及基本設備。
bottom of page