top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船 中式木船 / $320,000.00           

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度          13.7 米 
闊度          4.372米
物料          木
顏色          亮光漆
 原產地    
所在地      香港
下水年份   1990
引擎        1 x 111.9千瓦 (148匹) Gardner 柴油舷內機
發電機    
載客量    ​26
設備
洗手間, 電錨機及基本設備。
bottom of page