top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船    STARFISHER 830  / $580,000.00 

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度          8.30 米
闊度           2.86 
物料          玻璃纖維
顏色           白
 原產地       葡萄牙
所在地        香港
下水年份     2018年
引擎           225HP Suzuki Petrol Outboard
發電機     
載客量    ​  9人
設備
頭房、獨立廁所、電錨、花灑、 天遮 基本設備。
bottom of page