top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船 /    Fishing boat  / $200,000.00 

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度          6 米 
闊度          2.35  米 
物料          玻璃纖維
顏色           白, 藍
 原產地       中國
所在地        香港
下水年份     
引擎         140HP Suzuki  4 stroke Outboard
發電機      
載客量    ​  6
設備
天遮、電錨、淡水設備 、 落水梯及 基本設備。
bottom of page