top of page
遊艇 資料

 主頁 二手船 /   Saver 690 cabin   / $320,000.00

如有任何關於此船隻問題,歡迎您聯絡我們

長度          6.90  米  
闊度          2.38 米
物料          玻璃纖維
顏色           白
 原產地     意大利
所在地      香港
下水年份   2014
引擎         225 HP Suzuki Petrol Outboard
發電機      
載客量    ​  8
設備
2房、1洗手間、電錨、天遮、淡水設備及基本設備。
bottom of page